Brønnøy har passert 200 permitterte

Det er fortsatt et stykke opp til de hardest rammede på Helgeland. På hele Sør-Helgeland er det nå 286 permitterte.
Pluss

Nav offentliggjør statistikk for antall søknader om dagpenger under permittering klokken 10 hver ukedag under koronakrisen. Disse tallene er de sist oppdaterte tallene for ukedagen i forveien, altså er tallene som offentliggjøres tirsdag status fra mandag. Tallene er ukesvise og på kommunenivå.