iPad-suksess for Sømna og pårørende

I beste sendetid på NRK nyheter, fikk Sømna i helgen vist frem sitt iPad-tilbud til beboere ved Sømna omsorgssenter, og deres pårørende.

Jeg har fått kjempefine tilbakemeldinger og mottatt bare gode ord for kommunens satsing. Det er flott å kunne bidra til å fronte en sak som dette i media og jeg håper kommuner og privatpersoner nå hjelper til med slike tiltak ellers i landet. Vi bruker dette en gang om dagen så dette fungerer fint.sier Arnt-Ragnar Arntsen som er glad for at bestemor kan få holde kontakt med barnebarna også under koronakrisa.   Foto: Faksimile fra NRK-innslag lagt ut på Youtube

Pluss

Solbjørg og Arnt-Ragnar Arntsen med barnebarn, kan nå se og snakke med hverandre daglig, selv om Solbjørg Arntsen, som beboer på omsorgssenteret i likhet med øvrige beboere, ikke kan ta imot besøk grunnet korona-krisen.

På bildet ser vi Solbjørg Arntsen som allerede har kommunisert digitalt med sin familie, og både hun og familien setter stor pris på å få denne muligheten. Sykepleier Kathrina Røsseland bistår med det tekniske.  Foto: Sømna kommune

Kjøpt inn ipad

Sømna kommune har kjøpt inn ipad til hver stue på Sømna omsorgssenter, slik at beboerne kan snakke med sine pårørende.

–Endelig, det føles bra å kunne bidra via media for å få folk til å møtes digitalt i denne vanskelige tid. Mitt håp er at dette kan være en stein som ruller og at mange kommuner kjører dette, skriver Arnt Ragnar Arntsen på sin Facebook-side etter Dagsrevy-innslaget. Se hele innslaget her Han roser Sømna kommune for å ha realisert ipad-muligheten.

– All kred til Sømna for å ha tatt tak i dette, sier han.

Ville ha løsning

– Med en gang vi begynte med de besøks-begrensingene på sykehjemmet da kom det forslag i krisegruppen til hva vi kunne gjøre for dem vi skjermet, forteller pleie og omsorgsleder Guro Knygh i Sømna.

Fra Dagsrevy-innslaget. Pleie og omsorgsleder Guro Knygh tar opp en av iPadene og viser hvordan den på en nær og enkel måte kan fungere som kommunikasjonsledd.   Foto: Faksimile fra NRK-innslag lagt på Youtube


– Vi hadde en ipad det kunne ligge til rette for å bruke, men vi ble oppfordret ytterligere, og IT- avdelingen kastet seg rundt så vi fikk ordnet totalt fire ipader, én på hver stue. Nå kan beboerne ringes på Skype og facetime, og være i kontakt med sine daglig. Det er positivt i denne tida som i utgangspunktet er vanskelig, sier Guro Knygh.