Nesten 260 permitterte på Sør-Helgeland nå

Hardest rammet på Helgeland er Alstahaug, der 3,4 prosent av innbyggerne nå er permittert.
Pluss

Nav offentliggjør statistikk for antall søknader om dagpenger under permittering klokken 10 hver ukedag under koronakrisen. Disse tallene er de sist oppdaterte tallene for ukedagen i forveien, altså er tallene som offentliggjøres mandag status fra fredag. Tallene er ukesvise og på kommunenivå.