Jussprofessor mener karantene er ulovlig, Brønnøy snur ikke

Mange kommuner i Nord-Norge ilegger egne karantener for folk som kommer sørfra. Det er ulovlig, fastslår professor Hans Petter Graver.

Ordfører i Brønnøy Eilif Trælnes sier at jussprofessor Hans Petter Graver får mene det han mener, Brønnøy kommune snur ikke om karanteneregler for folk som kommer til kommunen utenfra Helgeland.   Foto: Jøran Horn

Pluss

– Å sette friske folk i karantene er ulovlig frihetsberøvelse. Politiet har ingen hjemmel til å gripe inn hvis de bryter karantenen, sier jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til NRK.