Clemens Kraft søker om permanent vei til kraftverk

Hellifossen Kraft AS trenger dispensasjon fra kommuneplanen.

Magnhild Roe er prosjektleder i Clemens Kraft AS og har søkt om omgjøring av anleggsvei til permanent vei til Hellifossen kraftverk.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Hellifossen Kraft AS har startet bygging av Hellifossen kraftverk i Bindal. Det er Clemens Kraft AS som leder prosjektet og de har søkt Bindal kommune om permanent vei til inntak for kraftverket, samt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel