2019: 60 prosent søkte barnehageplass utenfor sentrum

BAnett har fått innsyn i kommunens søkertall til hovedopptaket i 2019.

60 prosent av fjorårets søkere ønsket seg barnehageplass utenfor sentrum, fordelt jevnt mellom de fleste barnehagene. Her fra Fjellsøya barnehage på Nordhus.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Alle som søker barnehageplass ved hovedopptaket i Brønnøy, enten den er privat eller kommunal, er henvist til å søke gjennom Brønnøy kommunes barnehageportal. BAnett har 12. februar sendt en innsynsbegjæring til Brønnøy kommune for å få vite hvordan søkingen til barnehagene fordelte seg ved forrige opptak, og hvor mange søkere som ikke fikk oppfylt sitt førstevalg.