– Vi har redusert skatter og avgifter til Widerøe med 40 millioner

Stortingspolitiker Margunn Ebbesen (H) sitter i Næringskomiteen. Hun synes det er leit at Widerøe ser seg nødt til å redusere antall avganger.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) sier regjeringen har redusert skatter og avgifter til Widerøe med 40 millioner kroner.  Foto: Simon Aldra

Pluss

– Dette er fryktelig trist for oss i Distrikts-Norge, at det flyselskapet vi har som opererer på kortbanenettet, ikke klarer å få økonomi ut av sin produksjon, sier Ebbesen.