Stig Høyvik (V) fikk flertall for minst 40 prosent private barnehageplasser. Se de reelle tallene

Det skal være minst 40 prosent private barnehageplasser i Brønnøy. Siste kjente tall viser at det er 52 prosent godkjente private plasser.

Stig Høyvik (V) synes ikke at det er en kommunal oppgave å legge ned kommunale barnehager for å spare private, men heller ikke motsatt.   Foto: Simon Aldra

Pluss

Mot Ap, Rødt og SVs stemmer gikk kommunestyreflertallet like før jul inn for en fordelingsnøkkel mellom private og offentlige plasser i barnehagesektoren. Denne anviser at kommunen skal ha minst 40 prosent private barnehageplasser. Dette etter forslag fra vararepresentant Stig Høyvik (V) i driftsutvalg I, november 2019. Forslaget gikk dermed videre til formannskapet, og ble bekreftet i kommunestyret av posisjonen.