Fylket varsler oppsigelse av sceneinstruktøravtalen

Brønnøy barneteater har i mange år hatt god nytte av sceneinstruktør Cezary Szewczyk. Nå varsler Nordland fylkeskommune at de vil si opp avtalen om sceneinstruktør med tanke på reforhandling.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Like før jul sendte Nordland fylkeskommune ut et brev til alle kommunene i Nordland med varsel om oppsigelse og reforhandling av avtale om sceneinstruktør i fylket. Med dette varses det om at det kan bli fremtidige endringer i driften. Bakgrunnen for dette er at det spesielt fra 2021 vil bli økonomiske utfordring som vil stille krav til at all virksomhet må vurderes i en større helhet.