Amund (7) møtte låst dør hos tannlegen to ganger

Pappa Tore Båtnes er svært opprørt over det han mener er et for dårlig tannhelsetilbud i Bindal.

Pappa Tore Båtnes og sønnen Amund (7) har møtt stengt dør to ganger på tannlegekontoret på Terråk i år når sjuåringen hadde timeavtale hos tannlege.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Det virker som om vi i Bindal ikke betyr noe.

Tore Båtnes
Pluss

Tore Båtnes reagerer kraftig etter at sønnen Amund (7) for andre gang møtte stengt dør på tannklinikken på Bindal rådhus. Klinikken bemannes ved ambulering fra tannklinikken i Brønnøysund. Første gang de møtte opp til time var 7. januar, men kontoret var ubemannet. Da forsøkte Båtnes å få kontakt med tannklinikken i Brønnøysund via telefon, men ga opp etter 15 minutter. Via e-post ble det bestilt ny time og denne ble satt til 6. februar. Da dagen kom møtte de på nytt stengt dør.