Satser millioner på nytt kraftverk

Arbeidet med Hellifossen kraftverk er i full gang og ferdigstilles på slutten av 2020.

Arbeidet med utbygging av Hellifossen kraftverk startet i 2019. Stein Okstad (t.v.) er daglig leder i Nærøysund Entreprenør AS som har fått oppdraget. Magnhild Roe er prosjektleder i Clemens Kraft, grunneier Frithjof Plahte og Malin Tvedt fra Energi Teknikk som har kontrakt for elektromekanisk leveranse til kraftverket.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Den 11. juni 2019 startet arbeidet med å bygge Hellifossen kraftverk i Terråkvassdraget. Prosjektet innebærer at skal bygges en ny dam ved Storsteinan og vannspeilet i kulpen ovenfor heves til samme nivå som Nervatnet. Reguleringshøyden blir to meter. Den gamle dammen ved Nervatnet blir fjernet. Det skal etableres en 340 meter lang tunnel fra Storsteinan til Svartåsdalen og det skal lages en inntakskonstruksjon i nedstrøms tunnel i Svartåsdalen med cirka 1700 meter rørgate. Nedenfor selve Hellifossen bygges en kraftstasjon. Anlegget skal produsere 28 GWh årlig, noe som tilsvarer strøm til 1400 husstander.