Nå vil det koste å parkere og gå på toalett ved Vegatrappa

Kommunestyret skal avgjære endelig pris.

Vega formannskap har vedtatt å innføre en avgift for bruk av de offentlige toalettene på Sundsvoll, samt innføre en parkeringsavgift i Sundsvoll friluftsområde. Denne parkeringsplassen brukes blant annet av personer som vil g Vegatrappa eller Ravnfloget Via Ferrata.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Formannskapet i Vega kommune vedtok 7. februar å innføre en avgift for bruk av de offentlige toalettene på Sundsvoll, samt innføring av parkeringsavgift i Sundsvoll friluftsområde. Dette gjorde de med hjemmel i Lov om friluftsliv og paragraf 14 i friluftsloven. I tillegg ble det vedtatt å lyse ut drift og vedlikehold av de kommunale anleggene på Sundsvoll på anbud. Ordfører Andre Møller presiserer at saken om vedlikehold kommer tilbake til politisk behandling når den har vært ute på anbud.