Equinor vil ha en tredjedel av lærlingene fra nord

Dit er det imidlertid et stykke igjen.

Sverre Kojedal (f.v.), informasjonssjef for Drift nord i Equinor, Cecilie Rønningen, direktør for felles driftsstøtte på norsk sokkel i Equinor og brønnøyrådmann Helge Thorsen. Kommunestyremøte i Brønnøy onsdag.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Under onsdagens kommunestyremøte hadde direktør Cecilie Rønningen for felles driftsstøtte på norsk sokkel i Equinor og informasjonssjef Sverre Kojedal for drift nord i Equinor en orientering.