- Å spare på vedlikehold om vinteren koster menneskeliv

Etter drøyt halvannen måned har fire tungbilsjåfører mistet livet så langt i 2020 på nordnorske veier. Ledelse og sjåfører ved Slåttøy transport i Sømna mener det må tas grep.

Sjåfør Åsmund Lilleheil, assisterende daglig leder Kristian Warholm, daglig leder Hans Ivar Slåttøy og sjåfør Cato Slåttøy tar et oppgjør med det de mener er sviktende finansiering og organisering av vintervedlikeholdet på norske veier. 

Når man får slike hendelser så gjør det at man kvier seg for å gå på jobb

Pluss

Hans Ivar Slåttøy Transport AS er blant de største transportbedriftene i landsdelen. Bedriften kjører blant annet melk og myse for Tine, post, avfall og annet gods blant annet for havbruksnæringen. Slåttøys biler ferdes på veier over hele landet.