Musikk førte til mindre tvang, nå ser man på prosjektet nasjonalt

Musikkbasert miljøbehandling (MMB) har hatt positive effekter for blant annet arbeidet med demente pasienter i Brønnøy kommune.

Avdelignsleder ved demensavdelingen Gøril Karlsen (talerstolen) fortalte at musikkbasert miljøomsorg. F.v. kulturskolerektor Hans Kristian Edvardsen, avdelingsleder Berit Aasberg ved BVS og Ragnhild Skille. Kommunestyremøte i Brønnøy onsdag.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Det fortalte avdelingsleder Gøril Karlsen for demensavdelingen på sykehjemmet under en orientering for kommunestyret.