Sør-Helgeland mister barnehagemillioner fordi utdanningsnivået ikke er høyt nok

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) ber kommunalministeren forklare hvorfor kommuner trekkes for millioner når de har færre med høy utdanning enn landssnittet.

Mona Fagerås (SV) på besøk i 10.klasse Brønnøysund, før stortingsvalget. Nå spør stortingsrepresentanten hvorfor kommuner med lavt utdanningsnivå skal få milliontrekk på rammetilskuddet.  

Pluss

Økonomisjef Frank Nilssen i Brønnøy kommune bekrefter at kriteriet som heter "Innbyggere med høyere utdanning" medfører et trekk i rammetilskuddet på omlag 2,1 millioner kroner for kommunen.