Oppvekstsjef erkjenner at Barnetun er populær

Verken oppvekstsjef eller ordfører har status på antall barnehageplasser i sentrum hvis Barnetun nedlegges.

Ordfører vet ikke om foreldrenes påstand er korrekt -Hvis Barnetun nedlegges må barn kjøres ut av byen fordi det ikke blir nok barnehageplasser i sentrum, poengterte (fra venstre foran )Martin Bøkestad, Martin Fjellsøy, John-Christian Måsøy, Karl Frode Sjøflot, Kristine Elisabeth Johansen. Bak fra venstre Atle Tungesvik Johnsen, Torstein Heimstad, Bjørn Erik Bergan. Julie Moe, Hans Arvid Singdahlsen og Awet G Kaysay da de mobiliserte etter siste formannskapsmøte i Brønnøy.  Foto: Bente Milde

Pluss

Oppvekstsjef Cathrine Theting ville før helgen ikke kommentere Barnetun-foreldres påstand om at de har en populær barnehage med stor søkning og at barna må kjøres ut av sentrum hvis Barnetun nedlegges.