Varsler svært høy vannstand

Vannstanden kan bli 65 - 80 centimeter over tidevannstabellene.
Pluss

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel om høy vannstand for strekningen Rørvik til Loppa: