Vevelstad kommune kjøper tomt til næringsetablering

Ordfører Torhild Haugann signerte onsdag kjøpsavtaler med grunneier Lars Fagerli og Høiviken båtforening på til sammen 435.000.

Kjetil Lund (f.v.) fra Høiviken båtforening, ordfører Torhild Haugann og grunneier Lars Fagerli singerte avtalene.  

Pluss

Vevelstad kommune kjøper eiendom gnr. 6, bnr. 3 og deler av gnr. 6 bnr. 1 like ved ferjeleiet fra Lars Fagerli for 350.000 kroner.