Jakten på ny rådmann er i gang

Vevelstad formannskap onsdag. Fra venstre Kaja Aarstrand, John-Arne Nilssen, ordfører Torhild Haugann, rådmann John Arne Andersen, Ingrid Andreassen, varaordfører Ken-Richard Hansen og leder for plan og utviklingsetaten Bjørnar Aarstrand.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Rådmann i Vevelstad John Arne Andersen har varslet at han går av med avtalefestet pensjon (AFP) ved fylte 62 år i sommer. Siste arbeidsdag er 31. juli, men med fratrekk fra ferie vil fratreden skje i mai/juni.