Høyesterett opphevet dommen, ny rettssak i familievoldssak

Tiltalte og fornærmede må belage seg på nok en runde i lagmannsretten.

Jonas Nerdal er aktor i saken. 

Pluss

En mann fra Sør-Helgeland ble av Hålogaland lagmannsrett i februar 2018 dømt til seks måneder betinget fengsel for «grov eller gjentatt mishandling» av sin daværende samboer, etter først å ha blitt frikjent av Brønnøy tingrett. I september i fjor opphevet Høyesterett dommen fra lagmannsretten, fordi Høyesterett mener at beskrivelsene av handlingene i dommen fra Hålogaland «ikke gir tilstrekkelig grunnlag for domfellelse for mishandling». Sentralt i vurderingen er at det beskrives én voldsepisode i dommen, og Høyesterett mener derfor at man ikke oppfyller kravet for «gjentatt mishandling». Da blir denne episoden «redusert» til en kroppskrenkelse, og da er denne handlingen foreldet.