Vedtak kan bety kroken på døra for Barnetun

Samtidig vedtok politikerne et tilbud mye tyder på at de ansatte i barnehagen ikke vil ha.

Representanter for både kommunale og private barnehager var til stede på tilhørerbenken da formannskapet behandlet kutt i barnehagesektoren onsdag.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Som BAnett tidligere har omtalt ønsker ikke rådmannen i Brønnøy å innvilge nye søknader om tilskudd til barnehagedrift i kommunen. Dette er fordi barnekullene i kommunen har falt i senere år, og fordi det er overkapasitet i barnehagesektoren. I kommunestyrets budsjettvedtak fra desember er det lagt inn et kutt på 3,6 millioner kroner i barnehagesektoren.