Rådmann-forslag vil innebære at Barnetun ikke får tilskudd, ellers blir det Toftsundet-kutt

Dersom man innvilger tilskudd til nye barnehager i 2020-21 vil rådmannen foreslå å kutte Toftsundet barnehage.

Styrelder Jahn-Karsten Nielsen og styrer Linn Almendingen har fryktet for Barnetun barnehages fremtid, og har foreldrene i ryggen - i bokstavelig forstand. Her fotografert ved en tidligere anledning.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Når en etablert barnehage flytter fra ett lokale til et nytt må den søke om ny godkjenning og om nytt kommunalt tilskudd. Barnehager som oppfyller lovkravene har krav på godkjenning. Derimot kan kommunen nekte å godkjenne nytt kommunalt tilskudd. Det kommunale tilskuddet utgjør en svært stor og viktig del av en barnehages økonomi.