Laksedødeligheten økte etter bruk av avlusingsmetode

På lokaliteten Skogsholmen opplevde Nova Sea i høst økt dødelighet etter behandling med termisk avlusing.

Nova Sea driver oppdrettsanlegget ved Skogsholmen i Vega kommune.  Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Det er Nova Seas datterselskap Vega Sjøfarm som driver lokaliteten Skogsholmen i Vega kommune. I høst var det en operasjon med termisk avlusing av laksen der det dagen etter behandling ble klart at dødeligheten var økt og den ble estimert til anslagsvis 0,8 prosent. Dødeligheten vedvarte ifølge veterinæren etter operasjonen og det ble mistenkt dårlig gjellehelse hos fisken.