6.000 båter og 11.000 fiskere i Norge

Ved utgangen av 2019 var det registrert 5.978 fiskefartøy og 11.054 fiskere i Norge. Vel 3 prosent av fiskerne er kvinner.
Pluss

I alt har 9.444 personer fiske som hovedyrke, opplyser Fiskeridirektoratet.