I 2020 skal det holdes et «Helgelandsting»

Representantskapet i Helgeland interkommunalt politisk råd har konstituert seg.

Brønnøyordfører Eilif Trælnes (Sp) støtter sine senterpartikolleger i Alstahaug og Vefsn og mener Tovåsen også kan være et godt alternativ for Brønnøy.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Det kommer frem i en pressemelding.

Konstitueringen fant sted mandag 25. november. Rådet erstatter tidligere Sør-Helgeland regionråd og Helgeland regionråd.

Hver av de 12 kommunene som utgjør det nye rådet har to representanter i representantskapet, ordfører og én annen kommunestyrerepresentant.

Alstahaugordfører Peter Talseth (Sp) ble valgt om leder mens brønnøyordfører Eilif Trælnes (Sp) ble valgt som nestleder. Leder og nestleder velges for to år om gangen.

Det legges opp til to regionrådsmøter i løpet av første halvår 2020, mens det planlegges et «Helgelandsting» i juni 2020.

Leder for sekretariatet i rådet er Stig Sørra, som blant annet er tidligere alstahaugordfører.

Representantskapet:

NAVN

FUNSKJON

Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune

Leder (RS/HR/AU)

Eilif Kristian Trælnes, ordfører Brønnøy kommune

Nestleder (RS/HR/AU)

Britt Helstad, ordfører Bindal kommune


Nils Olav Jenssen, ordfører Dønna kommune


Ellen Schjølberg, ordfører Grane kommune

Medlem arbeidsutvalget

Elbjørg Larsen, ordfører Herøy kommune

Medlem arbeidsutvalget

Ivan Haugland, ordfører Leirfjord kommune


Hans Gunnar Holand, ordfører Sømna kommune


Jan Helge Andersen, ordfører Træna kommune


Torhild Haugann, ordfører Vevelstad kommune


Andrè Møller, ordfører Vega kommune

Medlem arbeidsutvalget

Berit Hundåla, ordfører Vefsn kommune

Medlem arbeidsutvalget


Ap-politikere ønsket å ha med tillitsvalgte i nytt råd

Randi Bugten og Siv Aglen uttrykte ønsker om at trepartssamarbeidet må inn i Helgeland interkomunalt politisk råd.