Setter av én million til Buskhammeren boligfelt

Formannskapet i Sømna godkjenner oppstart av anleggsanlegg og låneopptak for igangsetting av Buskhammeren boligfelt.

Formannskapet i Sømna fra venstre Roy Dahle (Sp), varaordfører Liv-Marit Haraldsvik Reitan (Sp) , formannskapssekretær Gro Steen, ordfører Hans Gunnar Holand (Sp), konstituert kommunedirektør Ben André Graven, Andrine Solli Oppegaard (Ap) og Gunder Strømberg (TpL).  Foto: Bente Milde

Pluss

I Sømna kommunes investeringsbudsjett er det satt av kr. 1.000.000 for å gjennomføre planlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter i forbindelse med utbygging av vei, vann, avløp, overvann,strøm, bredbånd og gatelys i feltet. Det er også medtatt utgifter til grunnkjøp,som utgjør ca. 40 da. Det kommer også utgifter til utbedring av felles-krysset for Sømnesåsen Boligfelt og Buskhammeren Boligfelt, i tilknytting til fylkesveien.