Overveldende flertall på fylkestinget for to sykehus

Mot kun seks stemmer, støtter fylkestinget en to-sykehusmodell som legger vedtaket i sykehusstyret til grunn – og understreker at det også skal være akuttsykehus i Mo i Rana.

Bare seks av fylkestingets representanter - blant dem Vefsn-ordfører Berit Hundåla (til høyre) støttet Frps forslag som gjentar vedtaket om sykehusstruktur i Helgelandssykehusets styre.   Foto: Leif Steinholt

Pluss

Det ble resultatet da Nordland fylkesting stemte i sykehussaka tirsdag ettermiddag.