7,7 millioners budsjettminus rammer Sømnas kulturhusplan

- Vi står i en kritisk situasjon. Hvis ikke vi tar tak i det nå og Helgeland rehabilitering ikke lykkes, så er det Robek, konstaterte konstituert kommunedirektør Ben André Graven i onsdagens formannskapsmøte i Sømna

Varaordfører Liv-Marit Haraldsvik Reitan (tv) (Sp) la frem forslag om å fjerne kulturhus-utredning, men beholde øvingslokaler for kulturskolen. Tidligere ordfører Andrine Solli Oppegaard (Ap) (th) påpekte at utredningsarbeidet er igangsatt.   Foto: Bente Milde

Det er en kritisk situasjon. Hvis ikke vi tar tak i det nå og Helgeland rehabilitering ikke lykkes, så er det Robek

Ben André Graven
Pluss

Ved innledningen til budsjettdebatten i formannskapet 4. desember fastslo sømnaordfører Hans Gunnar Holand at kommunen må ha et bærekraftig budsjett.