Konkrete planer for biogassanlegg i Sømna

Går det som arbeidsgruppen vil, kan bøndene i Sømna snart tjene penger på kuskit – og samtidig tilfredsstille kravene om 30 prosent reduksjon i miljøutslippene.

Det var fullt hus i kinosalen på kro og gjestegården fredag, da prosjektkeder Bjørn Laksforsmo orienterte om planene for etableringen av et biogassanlegg i Sømna.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Sømna kommune har fått 250.000 fra Miljødirektoratet og bevilget like mye fra næringsfondet til et forprosjekt for å utrede muligheten for å etablere et biogassanlegg basert på husdyrmøkk og fôrrester.