Formannskapet vil gå inn med penger for å berge fotballhallen

Politikerne i formannskapet i Brønnøy var alle enige om at entreprenørkonkursen og den økonomiske sprekken i BILs fotballhallprosjekt er uheldig, men samtidig at kommunen nå må ta ansvar og berge prosjektet.
Pluss

Da formannskapet behandlet saken tirsdag la økonomisjef Frank Nilssen fram en enkel framstilling av hvilke økonomiske realiteter som ligger i rådmannens innstilling i saken. Rådmannen innstiller til at kommunen går inn med penger til prosjektet slik at fotballhallen fullføres, noe Nilssen oppsummerte slik: