Sømnabønder mottar støtte til lederkurs

Sju gårder i Sømna har fått innvilget en støtte på 15.000 kroner hver for deltagelse i leder- og økonomiprogrammet Fram Agro.

Deltar på lederkurs: Tor Erik Sund har satset 8 millioner på ombygging av driftsbygningen til kun melkeproduksjon med melkerobot for 150 kyr. Fra venstre styremedlem i Sømna bondelag Tor Erik Sund, leder i Sømna bondelag Bjørn Torstein Arnes, prosjektleder for "Liv i bygda" Hans Gunnar Holand, ordfører Andrine Solli Oppegaard og styremedlem i Sømna bondelag Håvard Knygh 8. desember i 2016.   Foto: Jøran Horn

Pluss

Pengene er bevilget over det statlige næringsfondet til kurs, reise og oppholdsstøtte, totalt 60.300 kroner. Totalt 14 gårder fra Sør-Helgeland ventes å delta.