Fylkesrådet vil ha to sykehus

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og fylkesrådet støtter vedtaket til styret i Helgelandssykehuset  Foto: Jøran Horn

Pluss

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll understreket under en pressekonferanse mandag ettermiddag at diskusjonen har vært vanskelig over mange år.

Jann-Georg Falch kom med et eget forslag under styrebehandlingen til Helgelandssykehuset. Dette forslaget falt under behandlingen. Dette forslaget går fylkesrådet i realiteten for i dag.


Flertallet i Helgelandssykehuset har vedtatt ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn

Sju av elleve representanter i Helgelandssykehusets styre gikk for et forslag fra Paul Birger Torgnes om en énsykehusmodell med ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen.


Lang debatt

Norvoll mener denne saken har splittet regionen.

– Det har vært en lang og hard debatt. Jeg er redd dette har vært en diskusjon som har skapt unødvendig ondt blod i regionen, sier Norvoll.

Fylkesrådet har valgt å holde en lav profil i debatten om Helgelandssykehuset. Dette sier Norvoll har vært helt bevisst. De har vært mer opptatt av å støtte prosessen og viser til samfunnsanalysen som er gjennomført. I forrige uke vedtok Helgelandssykehusets styre å gå for ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn og med et DMS i Brønnøysund og i Mo i Rana.

–Helgelandssykehuset leverte sin innstilling forrige torsdag og nå kjenner vi vedtaket i Helgelandssykehuset. Fylkestinget skal gi et råd til, og jeg understreker at de ikke skal bestemme. Dette er et råd som går til Helse Nord som skal gjøre sitt vedtak 18. desember. Vi ønsker å bidra på en slik måte at Helse Nord og Helseministeren kan bruke vårt råd, sier Norvoll.

To sykehus

Norvoll sier fylkesrådet har kommet frem til en innstilling som de håper og tror kan favne bredt.

– Vi ønsker å gi noen råd som er så samlende som mulig. Vi merker oss at når direktøren i Helgelandssykehuset la frem sin innstilling, så endret hun en av stolpene som har ligget til grunn i utredningen frem til nå. Hun gikk bort fra tanken om ett sykehus på Helgeland understøttet med DMS. Det var et nytt moment som flyttet tyngdepunktet i saken. Når styret vedtar noe annet enn det direktøren foreslår flytter også dette tyngdepunktet. Ressursgruppa var klare på ett sykehus på Mo, styret har også dermed flyttet tyngdepunktet i debatten sørover, sier Norvoll.

Han sier fylkesrådets rolle er å tenke på hva som bidrar til samfunnsutvikling.

– Vi legger styrets vedtak til grunn. Men fylkesrådet tror ikke det er realistisk å ha bare ett sykehus på Helgeland. Vi tror ikke det er hensiktsmessig å gjennomføre. Vi tror det er en modell som vil skape så mye splid. Derfor legger vi Helgelandssykehusets styres vedtak til grunn, men også at det må være akuttsykehus på Mo i Rana og det må også være et fødetilbud på dette sykehuset, understreker Tomas Norvoll.

Fylkesrådet ønsker også å ta opp diskusjonen rundt sykehuset i Mosjøen og vil snakke om avbøtende tiltak som å bygge opp sykehusfunksjoner i psykiatri og rus i Mosjøen. Fylkesrådet ber om at det også vurderes et distriktsmedisinsk senter her.


Helse nord-sjefen: - Registrerer flertall for Sandnessjøen

Helse nord overtar nå sykehusstruktur-saken fra Helgelandssykehuset. Administrerende direktør Lars Vorland lover en grundig saksforbereding til sitt styre.Nå blir det fakkeltog - på Mo

Nesten på dagen ett år etter fakkeltoget i Sandnessjøen mot ressursgruppens anbefaling av Mo i Rana som sykehuslokalisering, blir det nytt fakkeltog, men denne gang i Mo i Rana.Ordføreren om sykehusvedtak: - Høres fornuftig ut

Ordfører Eilif Trælnes (Sp) i Brønnøy er glad for strukturvedtaket i Helgelandssykehuset, men tør ikke slippe jubelen løs ennå.Flertallet i Helgelandssykehuset har vedtatt ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn

Sju av elleve representanter i Helgelandssykehusets styre gikk for et forslag fra Paul Birger Torgnes om en énsykehusmodell med ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen.