Fotograf fikk tildelt ekstra næringsstøtte

Næringsstyret i Sømna stemte frem ekstra tilskudd til fotograf Janne Helene Moen i Sømna.

Fotograf Janne Helene Moen var BAgjest i august 2018. I stua hjemme på Vik fortalte hun da om sine planer for foretaket. Nå tar hun steget og bygger opp et permanent studio i egen bolig.   Foto: Bente Milde

Pluss

Næringsstyret i Sømna vil gi et symbolsk puff til virksomheten Jane Pane foto drevet av fotograf Janne Helene Moen i Sømna. Hun har nå fått tildelt 15 000 kroner i næringsstøtte fra det statlige næringsfondet, mot de 12.667 kronene hun hadde søkt om. Tildelingen utgjør 60 prosent av kostnadene mot de 50 som det var innstilt på fra rådmannen.