Disse tre toppene går inn på neste års fjelltrimliste

De «nye» fjellene blir Sæterfjellet, Hallaraunfjellet og Kjørsvikfjellet.

Fjelltrimkomiteen og Brønnøysund Røde Kors har laget ATV-bro over Kalbekken på stien opp til Sæterfjellet.  Foto: Fjelltrimmen

Pluss

– Disse toppene vil få litt forsiktig tilrettelegging, etter avtale med grunneiere, sier Kjell Iver Johansen i fjelltrimkomiteen.