Vevelstad-rådmannen foreslår skolenedleggelse og allmenn eiendomsskatt

En kraftig relativ nedgang i antall innbyggere gjør at Vevelstad kommune må stramme inn livreima.

Rådmann i Vevelstad John Arne Andersen har lagt fram sin budsjettinnstilling.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Innbyggertallet i Vevelstad er nå 463 personer. Det er en nedgang på 34 siden årsskiftet.