Utdanningssjef sier det er en stor belastning at mange blir overtallig

Men fylkesutdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar hevder likevel å ha lagt frem et fremtidsrettet forslag til fordel for Brønnøy.

Nina Ellingsen Høiskar, utdanningssjef Nordland fylkeskommune viser til at Brønnøy har fått havbrukslinje, og at opprettelse av IKT- mediefaglinje skal forberede for nye næringer.   Foto: Thor-Wiggo Skille

Pluss

1. Sør-Helgeland har nesten ikke elevnedgang de neste 9 årene, i motsetning til de aller fleste regioner i Nordland som har nedgang i fødselskullene. Antall 16- åringer de neste 9 år på Sør-Helgeland ligger i følge statistisk sentralbyrå på et årlig gjennomsnitt på 174. Opererer dere med samme tallgrunnlag?