Har ført restaurantfag til NM fem ganger på seks år.

Nå kan lærere bli nødt til å pakke diplomene og gå

14 lærerstillinger på Brønnøysund videregående skole kan ryke frykter Utdanningsforbundet.

-Jeg kjenner at jeg blir irritert. Det som foreslås nå er trasig for elevene som bor her i distriktet. Restaurant og matfagslinjen er også på mange måter hjertet i skolen her, de gjør mye for kantina og trivselen her. Alle som går ut herfra får læreplass.Vi ser også hvor våre tidligere elever nå jobber, hvor dyktige de er, sier adjunkt LInda Krokstad som her samler sammen bunken med entreprenør-utmerkelser elevene har tatt.   Foto: Bente Milde

Pluss

Spydspiss for entreprenørsatsing adjunkt Linda Krokstrand, samler alle utmerkelsene restaurant og matfag i Brønnøysund har tatt i entreprenørskap og innovasjonskompetanse regionalt og nasjonalt. Det blir en anseelig bunke som de mener ingen av øvrige skoler i Nordland kan gå dem etter.