Varslingsrapporten: Høyt konfliktnivå på arbeidsplassen argument for å ikke gi innsyn

Høyt konfliktnivå på arbeidsplassen, blir brukt som argument av Helgelandssykehuset for å ikke gi innsyn i den fulle varslingsrapporten fra KPMG.

Varselet fra Svein Arne Monsen er blant dem som har blitt gjennomgått av KPMG  Foto: Leif Steinholt

Pluss

Det kommer fram etter at Helgelands Blad ba om innsyn i hele rapporten, og fikk avslag.