Tunheim Auto får ikke erstatning fra kommunen

Vevelstad formannskap avslo onsdag innehaver Leif Are Andreassens krav om erstatning på 69.000 kroner for utsatt byggestart.

Innehaver i Thunheim Auto Leif Are Andreassen.   Foto: Jøran Horn

Pluss

— Det var som forventet, sier Andreassen, som tar vedtaket til etterretning.