Brønnøy tingrett har gjennomgått Nav-saker 14 år tilbake

Ingen er feilaktig dømt for trygdesvindel i Brønnøy tingrett.

Brønnøy tingrett har gjennomgått alle saker helt tilbake til 2005 på leting etter domfellelser for trygdesvindel i henhold til EØS-regelverket. De har ikke funnet noen slike saker.   Foto: Simon Aldra

Pluss

Flere titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket. For å avdekke omfanget av skandalen er alle domstoler over hele landet bedt om å gjennomgå gamle saker for å finne ut om det er noen som er dømt for trygdesvindel.