Fylkespolitikerne enstemmige mot nedleggelse av domstoler

– Det synes som utvalget har hatt nærsyntbrillene på og viser mangel på forståelse for betydningen av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse.

38 av 60 rettslokaler blir lagt ned dersom Domstolkommisjonens anbefaling følges opp av justisdepartementet og Stortinget. Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett (bildet) er blant domstolene som er anbefalt nedlagt. Stadig flere tar til orde for at desentralisert domstolstruktur må bestå.   Foto: Simon Aldra

Pluss

I en enstemmig uttalelse går fylkespolitikerne i Nordland i mot den foreslåtte nedleggelsen og sammenslåing av landets ting- og jordskifteretter, skriver Helgelands Blad.