Industrieventyret som strandet

Etter krigen var optimismen stor i Sømna, og oppstart av tangmelfabrikk skulle skape nye arbeidsplasser og sikker inntekt for øyboerne.

Tangmelfagrikken Alpro ble et kortvarig industrieventyr på Berg. Bygget som ligger like til venstre for kornsiloen er nå revet, og der ligger i dag Felleskjøpet. 

Etter krigen gikk det rykter om at det kunne være mulighet for å få til et mottak og en fabrikk for produksjon av tangmel på Berg. Alf Hartviksen

Pluss

Det var stinn brakke i Mikkelborgstua onsdag i forrige uke. Alle var samlet for å høre Alf Hartviksen fortelle om Tangmelfabrikken Alpro på Berg som ble bygget i etterkrigsårene. En fabrikk som aldri kom i ordinær drift, men som likevel rakk å sette sine spor før prøvedriften ble lagt ned.