Statssekretær: – Skal du selge melkekvota di, selg nå

Dette var den klare oppfordringen fra statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Widar Skogan (Krf) i Landbruks- og matdepartementet, innledet fagseminaret på Felleskjøpet fredag ettermiddag.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Staten, Norges Bondelag og Norsk småbrukarlag ble i jordbruksforhandlingene enige om at volumet i melkeproduksjonen i Norge må tas ned. Bakgrunnen for dette er at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2020. Dette betyr at norske bønder må redusere melkevolumet på årsbasis mellom 50 og 100 millioner liter, først i 2021 blir det full effekt av dette. Da Staten og faglagene skulle enes om hvordan melkemengden skulle reduseres fremover, forlot småbrukarlaget forhandlingene.