Elektrofag ved BVS kan ryke

Elektrobransjen på Sør-Helgeland mobiliserer for å stoppe et forslag fra fylkeskommunen som de mener kan bety at Brønnøysund videregående mister sitt elektrofag-grunnkurs.

VG1 elektrofag har full klasse med 15 elever i dag ved Brønnøysund videregående skole. Det var nesten dobbelt så mange søkere til årets klasse. En utredning i forkant av fylkestingets behandling av strukturen i den videregående skolen i Nordland i desember tyder på at elektrolinja i Brønnøysund kan havne på en kuttliste.   Foto: Foto: Bård Pedersen

Pluss

Brønnøy Næringsforum, Sør-Helgeland regionråd og de fleste bedriftene på Sør-Helgeland som har elektrikere ansatt har den siste tiden mobilisert for fullt fordi de frykter at Nordland fylkeskommune vil legge ned elektrofaglinja ved Brønnøysund videregående skole.