Tømmerkai på Gårdsøya får ikke støtte fra staten

Brønnøy Havn KF har tenkt å søke igjen.

Lasteskipet Hagland har lastet tømmer på Gårdsøya og er på vei sørover i mars 2015.  Foto: Bente Milde

Pluss

Landbruks- og matdepartementet har behandlet klagesaken fra Brønnøy kommune og opprettholder avslaget fra mai, hvor Brønnøy kommune ved Brønnøy havn ikke får tilskudd til tømmerkai på Gårdsøya.