NTL-leder ønsker også å vende ryggen til statsråden

- Verken Brønnøysundregistrene eller lokalbefolkningen her står i noen forhandlingsposisjon, sier NTL-leder Kjetil Mathisen, som avviser kritikken mot LOs meldte aksjon i dag.

Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet, og Brønnøysundregistrene har ingen stemme der. Vi har også en regjering med flertall bak seg, så budsjettvedtaket vil komme som ren proforma i Stortinget

Pluss

Styret til LO Sør-Helgeland vil snu ryggen til ministeren når han ankommer klokka 13 i dag. De uttaler at demonstrasjonen skal vise innbyggernes misnøye mot regjeringens sentraliseringsiver og rasering av distriktet, og har oppfordret alle som ønsker det til å være med. Demonstrasjonen har møtt motbør, men de får støtte av NTL Brønnøysundregistrene, som er ett av de største forbundene i LO.