Det ble kampvotering om varaordføreren i Vevelstad

Kommunelistas fem representanter stemte imot at Ken-Richard Hansen (helt til venstre) skulle bli varaordfører. Fra venstre på motsatt side av bordet Vegard Fønebø Strand (vara for Kaia Aarstrand), Heidi Eivindsen, Ronald Bjøru, Hilde Elise Pedersen og John-Arne Nilssen. Rådmann John Arne Andersen (helt til høyre) teller stemmene.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Vevelstad kommunestyre for 2019-2023 hadde sitt første møte mandag. De 404 velgerne i kommunen hadde to lister å velge i mellom i år. Samarbeidslisten med Torhild Haugann på topp fikk 58,7 prosent av stemmene og åtte (+2) representanter. Utfordrer Kommunelista med varaordfører John-Arne Nilssen som listetopp fikk 41,3 prosent som gir fem (+1) representanter.