Helgelandsbufféen mangler folk i år

Ivar Laukholm trenger folk som kan ta i et tak under årets buffé.

Kokkelaugoldermann Ivar Laukholm hadde travle dager under Helgelandsbufféen i fjor. I år har verken skoleklasser, foreinger, lag eller kor vært villige til å stille opp med sjauing og oppvask.  Foto: Simon Aldra

Pluss

2.-3. november er det Helgelandsbuffé igjen. Med 25 lokale og 90 nasjonale samarbeidspartnere skal 40 kokker og et stort antall elever ved Brønnøysund videregående skole lage 250 retter av fire tonn mat.