Sammen om sorgen

Brønnøy menighet ønsker å starte opp en sorggruppe og vil lodde interessen under en temakveld.

Laila Henrichsen og Gry Netland-Ebbesen ønsker å starte opp en sorggruppe gjennom Brønnøy menighet for alle innbyggere på Sør-Helgeland.  Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Denne høsten ønsker Brønnøy menighet med diakon Gry Netland-Ebbesen og daglig leder i Brønnøy menighet Laila Henrichsen, å starte opp en egen sorggruppe ved dødsfall. Dette skal ikke bare være et tilbud for brønnøyværinger, men for alle på Sør-Helgeland.